Licznik

mod_vvisit_counterDzisiaj35
mod_vvisit_counterWszystkie94186

Dzisiaj jest: Maj 20, 2019
Oferta
 • opracowanie indywidualnych planów zarządzania i rozwoju nieruchomości,
 • profesjonalną reprezentację obsługiwanych podmiotów,
 • czytelną obsługę finansowo – księgową,
 • sprawną obsługę administracyjną i techniczną,
 • utrzymanie czystości i pielęgnacja terenów zielonych,
 • obsługę prawną.
KVW-e Nieruchomości Usługi jakie oferujemy w ramach naszej oferty:

Ponadto, w ramach naszej działalności oferujemy administrowanie lokalami na indywidualne zlecenie właścicieli tychże lokali. W tym zakresie prowadzimy wynajmem i bieżącą obsługę administracyjną w trakcie trwania najmu. Produkt ten skierowany jest szczególnie do osób, które nabyły nieruchomości na cele inwestycyjne.

alt W tym zakresie zajmujemy się:
 • przygotowaniem lokalu do wynajmu,
 • pozyskaniem klienta / najemcy,
 • nadzorem nad przebiegiem najmu,
 • reprezentowaniem Właściciela lokalu przed organami sądowymi, administracyjnymi i innymi instytucjami w sprawach związanych z zarządzaną nieruchomością,
 • dokonywaniem rozliczeń poprzez rachunek bankowy Właściciela,
 • zawieraniem umów w imieniu i na rzecz Właściciela,
 • gromadzeniem i przechowywaniem dokumentacji dotyczącej zarządzanego lokalu.
alt
alt Podstawowe obowiązki zespołu zarządzającego:
 • nadzór nad wszelkimi czynnościami związanymi z utrzymaniem i eksploatacją części wspólnej,
 • stworzenie programu budżetowania i księgowania przychodów i kosztów operacyjnych, przygotowanie rocznego budżetu operacyjnego, sporządzanie i przedkładanie właścicielowi okresowych raportów i sprawozdań finansowych,
 • analiza porównawcza budżetu planowanego z jego faktycznym wykonaniem,
 • dobór, nadzór i kontrola czynności wykonywanych przez zewnętrznych zleceniobiorców,
 • nieodpłatne przygotowywanie uchwał na wykonywanie czynności przekraczających zwykły zarząd nieruchomością wspólną i przeprowadzanie procedur związanych
 • z ich wykonywaniem,
 • prowadzenie negocjacji z wykonawcami usług na rzecz właściciela (wspólnoty) dotyczących cen i standardu wykonywanych usług,
 • sporządzenie programu dla utrzymania czystości na części wspólnej i w bezpośrednim sąsiedztwie, kontrola firmy sprzątającej,
 • sprawdzenie i weryfikacja ubezpieczenia zewnętrznych zleceniobiorców na wypadek ewentualnych szkód wynikłych z powodu nie wykonania lub złego wykonania przez nich zleconych czynności,
 • zachowanie prawidłowych relacji z mieszkańcami,
 • szybkie i sprawne rozwiązywanie bieżących problemów mieszkańców,
 • przygotowanie procedur pobierania wszelkich należnych opłat z tytułu eksploatacji,
 • administrowanie dokumentacją dotyczącą części wspólnej i jego mieszkańców,
 • przygotowanie programu dla prawidłowej eksploatacji i konserwacji części wspólnej oraz urządzeń i instalacji w nich się znajdujących,
 • prowadzenie dziennika korespondencji, ewidencjonowanie i kontrola dostarczanych rachunków i faktur,
 • okresowe inspekcje i sporządzanie raportów dotyczących stanu technicznego części wspólnej, urządzeń i instalacji,
 • kontrolowanie wykonywanych robót i ich odbiór,
 • przestrzeganie przepisów BHP i ppoż.,
 • wykonywanie innych poleceń nie objętych niniejszym zakresem, a ustalonych z Właścicielem nieruchomości, w tym egzekwowanie napraw gwarancyjnych.
W celu pełnej realizacji powierzonych nam obowiązków podejmujemy współpracę z szeregiem wyspecjalizowanych firm o dużym doświadczeniu zawodowym. Firmy te świadczą usługi w zakresie drobnych napraw, konserwacji, utrzymania czystości, wywozu nieczystości, usuwania awarii i ochrony.

alt
 
 

Reklama

Reklama