Doświadczenia

W zarządzaniu nieruchomościami, zarządzaniu najmem oraz pośrednictwie w obrocie nieruchomościami

Nasze

Zarządzanie Wspólnotami Mieszkaniowymi

kompleksowej usługi zarządzania nieruchomościami.

Zarządzanie Wspólnotami Mieszkaniowymi

Firma KVW-e Nieruchomości Sp. z o. o. jest doskonałym partnerem dla Wspólnot Mieszkaniowych realizującym szeroki wachlarz zadań.
Sprawdź szczegóły

Zarządzanie inwestycjami deweloperskimi

Kompleksowe zarzadzanie nieruchomością w okresie deweloperskim.

Zarządzanie inwestycjami deweloperskimi

Zakres świadczonych przez nas usług dla Deweloperów obejmuje zarzadzanie nieruchomością w okresie deweloperskim jaki i późniejsze zarządzanie Wspólnotą Mieszkaniową.
Sprawdź szczegóły

Zarządzanie najmem

Profesjonalne usługi zarządzania najmem lokalami mieszkalnymi i komercyjnymi.

Zarządzanie najmem

Specjalizujemy się w długoterminowym najmie lokali mieszkalnych oraz komercyjnych na terenie Wrocławia oraz okolic.
Sprawdź szczegóły

Zarządzanie

Firma KVW-e Nieruchomości Sp. z o. o. od początku swojej działalności świadczy profesjonalne usługi zarządzania najmem. Specjalizujemy się w długoterminowym najmie lokali mieszkalnych oraz komercyjnych na terenie Wrocławia oraz okolic. W Państwa imieniu nasz doświadczony zespół pracowników zadba o wszelkie czynności związane z wynajęciem lokalu na każdym etapie tego procesu.

 • Etap 1
  PRZYGOTOWANIE
 • Etap 2
  POZYSKANIE NAJMECY
 • Etap 3
  OBSŁUGA LOKALU

 

 • Wizyta w lokalu i oszacowanie kosztów najmu,
 • Sprawdzimy stan techniczny lokalu i sprzętu oraz zaproponujemy ewentualne remonty, odświeżenie lokalu lub doposażenie w niezbędne sprzęty,
 • Przejmiemy od Właściciela dokumenty, klucze do lokalu, powiadomimy wszystkich dostawców o przejęciu lokalu do obsługi oraz sprawdzimy aktualny stan rozliczeń ze Wspólnotą Mieszkaniową i dostawcami,
 • Home staging–przygotujemy lokal do wynajmuw zakresie uzgodnionym z Właścicielem, atrakcyjnie zaaranżujemy wnętrza, aby podkreślić jego walory,
 • Wykonamy profesjonalną dokumentację zdjęciową,
 • Opracujemy ogłoszenie i umieścimy je na liczących się ogłoszeniowych portalach branżowych oraz platformach komunikacji społecznych

 

 • Prezentujemy lokal przyszłym Najemcom,
 • Zweryfikujemy wiarygodność przyszłego Najemcy,
 • Przygotujemy i podpiszemy w imieniu Właściciela umowę najmu,
 • Sporządzimy protokół przekazania lokalu Najemcy (spiszemy stany  liczników, wyposażenia i stan techniczny lokalu),
 • Pobierzemy kaucję od Najemcy oraz dokonamy jej rozliczenia na koniec okresu najmu,
 • Przekażemy Najemcy klucze do lokalu, kody dostępu etc.

 

 • Zawieramy i rozwiązujemy wszelkie niezbędne umowy z dostawcami mediów (np. dostawcą prądu, internetu, TV etc.),
 • Regulujemy opłaty administracyjne, faktury za media i inne,
 • Reprezentujemy Właściciela przed dostawcami mediów, zarządcą nieruchomości i innymi instytucjami związanymi z lokalem,
 • Sprawujemy nadzór nad terminowością wpłat należności za najem i inne opłaty,
 • Czuwamy nad prawidłową realizacją postanowień umowy najmu, w tym systematycznie przeprowadzamy oględziny lokalu,
 • Windykujemy należności od Najemcy zalegającego z opłatami,
 • Pozostajemy do dyspozycji Właściciela i Najemcy w kwestii obsługi bieżących spraw dotyczących
 • Wizyta w lokalu i oszacowanie kosztów najmu,
 • Sprawdzimy stan techniczny lokalu i sprzętu oraz zaproponujemy ewentualne remonty, odświeżenie lokalu lub doposażenie w niezbędne sprzęty,
 • Przejmiemy od Właściciela dokumenty, klucze do lokalu, powiadomimy wszystkich dostawców o przejęciu lokalu do obsługi oraz sprawdzimy aktualny stan rozliczeń ze Wspólnotą Mieszkaniową i dostawcami,
 • Home staging–przygotujemy lokal do wynajmuw zakresie uzgodnionym z Właścicielem, atrakcyjnie zaaranżujemy wnętrza, aby podkreślić jego walory,
 • Wykonamy profesjonalną dokumentację zdjęciową,
 • Opracujemy ogłoszenie i umieścimy je na liczących się ogłoszeniowych portalach branżowych oraz platformach komunikacji społecznych
 • Prezentujemy lokal przyszłym Najemcom,
 • Zweryfikujemy wiarygodność przyszłego Najemcy,
 • Przygotujemy i podpiszemy w imieniu Właściciela umowę najmu,
 • Sporządzimy protokół przekazania lokalu Najemcy (spiszemy stany  liczników, wyposażenia i stan techniczny lokalu),
 • Pobierzemy kaucję od Najemcy oraz dokonamy jej rozliczenia na koniec okresu najmu,
 • Przekażemy Najemcy klucze do lokalu, kody dostępu etc.
 • Zawieramy i rozwiązujemy wszelkie niezbędne umowy z dostawcami mediów (np. dostawcą prądu, internetu, TV etc.),
 • Regulujemy opłaty administracyjne, faktury za media i inne,
 • Reprezentujemy Właściciela przed dostawcami mediów, zarządcą nieruchomości i innymi instytucjami związanymi z lokalem,
 • Sprawujemy nadzór nad terminowością wpłat należności za najem i inne opłaty,
 • Czuwamy nad prawidłową realizacją postanowień umowy najmu, w tym systematycznie przeprowadzamy oględziny lokalu,
 • Windykujemy należności od Najemcy zalegającego z opłatami,
 • Pozostajemy do dyspozycji Właściciela i Najemcy w kwestii obsługi bieżących spraw dotyczących

Korzyści wynikające z przekazania lokalu w zarządzanie:

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU

MINIMALIZACJA RYZYKA WYNAJĘCIA LOKALU

REGULARNE PRZYCHODY

OPIEKA NAD LOKALEM 24/7

Zarządzanie inwestycjami

Zakres świadczonych przez nas usług dla Deweloperów obejmuje zarzadzanie nieruchomością w okresie deweloperskim jaki i późniejsze zarządzanie Wspólnotą Mieszkaniową.

Zakres naszych usług dostosowujemy do indywidualnych potrzeb i oczekiwań Klienta.

Zakres oferowanych przez naszą firmę czynności obejmuje:

 • Zarządzanie nieruchomością do czasu powstania Wspólnoty Mieszkaniowej – nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem nieruchomości (utrzymanie czystości, nadzór nad serwisami, organizacja wywozu odpadów budowalnych powstających w trakcie adaptacji lokali itp.)
 • Przygotowanie umów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania nieruchomości
 • Wykonanie rozliczenia kosztów okresu deweloperskiego dla poszczególnych Właścicieli
 • Przygotowanie wszelkich dokumentów niezbędnych do powstania Wspólnoty Mieszkaniowej – przygotowanie planu gospodarczego, regulaminów, uchwał itp. oraz załatwienie spraw formalnoprawnych koniecznych przy powstaniu Wspólnoty tj. uzyskanie nr REGON, NIP, otwarcie rachunku bankowego.
 • Przygotowanie protokołu zdawczo – odbiorczego przejęcia nieruchomości od Generalnego Wykonawcy
 • Przepisanie umów na dostawy mediów oraz serwisy z Dewelopera na Wspólnotę Mieszkaniową
 • Po powstaniu Wspólnoty Mieszkaniowej przyjmowanie zgłoszeń dotyczących wad i usterek w nieruchomości wspólnej, weryfikacja zasadności zgłoszenia oraz przekazywanie ich do Dewelopera oraz Generalnego Wykonawcy

Zarządzanie mieszkaniowymi

Firma KVW-e Nieruchomości Sp. z o. o. jest doskonałym partnerem dla Wspólnot Mieszkaniowych realizującym szeroki wachlarz zadań. Naszym celem jest realizacja kompleksowej usługi zarządzania nieruchomościami, dbanie o wizerunek nieruchomości a także optymalizacja kosztów ponoszonych przez Właścicieli. Dzięki doświadczeniu i profesjonalnej kadrze pracowników zarządzanie nieruchomościami odbywa się na najwyższym poziomie.

W pierwszym etapie współpracy ze Wspólnotą Mieszkaniową dokonamy protokolarnego przejęcia nieruchomości oraz dokumentacji Wspólnoty Mieszkaniowej (dokumentacji administracyjnej, technicznej, księgowej) od poprzedniego Zarządcy lub właściciela nieruchomości. Dokonamy analizy przekazanej dokumentacji oraz stanu technicznego nieruchomości i zaproponujemy rozwiązania, które pozwolą usprawnić funkcjonowanie Wspólnoty Mieszkaniowej.

W ramach naszej usługi zapewniamy dedykowanego Administratora nieruchomości, który dzięki częstym wizytom na nieruchomości jest w stanie efektywnie czuwać nad bieżącym funkcjonowaniem nieruchomości. Dzięki częstej obecności na nieruchomości jesteśmy w stanie kontrolować jakość świadczonych usług przez podwykonawców (utrzymanie czystości, pielęgnacja zieleni, ochrona itp.) oraz czuwać nad stanem technicznym budynków.

Dział księgowy, który stanowi integralną część naszej firmy, zadba o pełną obsługę finansowo – księgową. Dział windykacji należności sprawuje kontrolę nad zadłużeniem poszczególnych członków Wspólnot Mieszkaniowych i na bieżąco windykuje dłużników we współpracy z kancelarią prawną.

W naszej pracy wykorzystujemy nowoczesne oprogramowanie umożliwiające Właścicielom wgląd w aktualny stan rozrachunków, bieżące informacje i dokumenty Wspólnoty, a także możliwość głosowania on-line.

W ramach bieżącej obsługi nieruchomości zapewniamy:

 • Nadzór nad bieżącym funkcjonowaniem nieruchomości: kontrola firm zewnętrznych świadczących usługi na rzecz Wspólnoty (utrzymanie czystości, konserwacja, ochrona, pielęgnacja zieleni itp.)
 • Nadzór nad terminowym zleceniem i wykonaniem niezbędnych przeglądów technicznych, okresowych kontroli nieruchomości zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego oraz serwisów gwarancyjnych
 • Prowadzenie książki obiektu budowlanego
 • Zorganizowanie bieżącej konserwacji i napraw budynku, w tym zagwarantowanie pogotowia technicznego dostępnego całą dobę
 • Kontrolę i nadzór nad usuwaniem awarii i ich skutków na nieruchomości wspólnej
 • Zapewnienie dla nieruchomości wspólnej dostaw wszystkich niezbędnych mediów oraz wywozu odpadów komunalnych, ewentualne wprowadzanie zmian firm świadczących dostawy mediów w celu optymalizacji kosztów
 • Prowadzenie księgowości – sporządzanie sprawozdań finansowych, rozliczeń mediów, naliczeń zaliczek dla Właścicieli, każdorazowo udzielanie informacji Właścicielom odnośnie spraw finansowo – księgowych
 • Wsparcie merytoryczne kancelarii prawnej, reprezentacje i przygotowanie dokumentacji do celów postępowań sądowych
 • Dochodzenie należności od dłużników, w tym dochodzenie roszczeń na drodze sądowej
 • Ubezpieczenie nieruchomości na preferencyjnych warunkach w ramach pakietu generalnego oferowanego naszej firmie
 • Prowadzenie  i przechowywanie dokumentów i dokumentacji dotyczącej nieruchomości.
 • Przygotowanie, zwołanie i obsługa zebrania rocznego Wspólnoty pozostałych spotkań z Właścicielami nieruchomości
 • Podejmowanie wszelkich innych czynności w ramach zwykłego zarządu, które mają na celu opiekę, utrzymanie i ochronę nieruchomości.